Ravishing life

För dig som vågar
och vill utvecklas

ÄGA LIVET – COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT I LIVET

En workshop där vi, Natalia och Betty, inspirerar till att ändra vanor och förståelse till din kapacitet som människa. Det gör vi genom att lyfta fram helheten genom mindset, mat, träning i kombination med medvetenhet och hållbarheten i ditt liv. En unik workshop som ger dig möjlighet till reflektion och förändring, du väljer vilket som passar dig bäst. Äger du livet och dina tankar är du inte längre i en överlevnadsfas. Du är trygg och framgångsrik, som ett företag med en god omsättning.

Innehåll:
*stress vad är det och hur påverkar det oss
*medvetenhet –  hur kan vi påverka vår vardag på ett positivt sätt med större medvetenhet
*insikt-handling – vad gör att vi ofta har insikter men drar oss för att handla efter dem.
*verktyg – vad finns det för verktyg som kan supporta oss att nå ett mer coachande förhållningssätt och faktiskt ta ansvar och äga vårt liv.

Natalia Pšajd
Lång erfarenhet inom personlig utveckling, coach och inspirerande föreläsare som vågar och vill göra skillnad. Jag är övertygad att vi alla har en större kapacitet och potential än vi själva ofta är medvetna om eller väljer att släppa fram.

Betty Wassenius
Besitter en talang i att lyfta människor och vägleda de till att uppnå fysisk och mental framgång. Jag är starkt driven av min upplevelse att alla kan och vägen till framgång nås av individuell vägledning, kunskap och äkta engagemang.

Datum & plats
4 februari, klockan 8:00-12:00 på livsstilsrummet B-ROOM

Din investering:
Intropris 2900 kr.

Välkommen med din anmälan!

info@ravishinglife.se

Äga livet – Coachande förhållningssätt i livet

Workshop personlig effektivitet

Dagens arbetsklimat ställer hårda krav på individens förmåga att hantera hög arbetsbelastning. Vi ska kunna sätta gränser, prioritera, vara effektiva och kommunicera klokt. Helst också känna oss nöjda med oss själva efter arbetsdagens slut. För att klara detta behöver vi ha god självkännedom och förmåga att kommunicera våra behov och gränser på ett moget sätt.

Workshopen Personlig effektivitet är inriktad på att ge dig verktyg för detta. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar för en rimlig arbetsbelastning, men vi vet också att olika individer hanterar stress på olika sätt och den här kurser ger dig nycklar till det du själv kan påverka för att skapa ett skönt arbetsliv.

Innehåll

▪ Prioritera

▪ Behov och gränser

▪ Säga ja och säga nej

▪ Hitta flödet i arbetsdagen

▪ Påverka tankar och känslor

▪ Stresshantering

▪ Självkännedom

Målet med workshopen är att ge större känsla av eget ansvar och verktyg till att se sig själv som en del av lösningen.

1 heldag + 3 timmars uppföljning

Begär offert

Referenser

”Att ha en workshop med Natalia var oerhört uppskattat av både personalen och av mig som chef. Det gav oss tid för återhämtning och reflektion samt utveckling av både vår enskilda förmåga att vara vårt bästa jag, men också att prestera effektivt i grupp.” 

Ledare inom kommunal verksamhet

Stressa mindre - coachande förhållningssätt i livet

Innehåll:
*stress vad är det och hur påverkar det oss
*medvetenhet
*insikt-handling
*verktyg

Målsättningen med föreläsningen är att ge verktyg och insikter till att förändra, förebygga och hantera utmaningar vi möter i vår vardag.

Papilly - preventivt stresshanteringsprogram

Som samarbetspartner till Papilly erbjuds även en föreläsning med fokus kring preventivt arbete för att förekomma psykisk ohälsa.

Hur det digitala verktyget Papilly kan vara ett hjälpmedel för din organisation.

*stress vad är det och hur påverkar det oss

*Papilly – det innovativa digitala verktyget – syftet

Gå gärna in på Papillys hemsida och läs mer..

Coachning

Coachning supportar gruppens eller individens utveckling genom ökade insikter och handlingsplan för att nå uppsatta konkreta mål och förändringar.

För dig som hellre vill anlita mig i privatregi är det självklart möjligt. Som din coach supportar jag dig på bästa sätt för att nå din fulla potential och vi sätter ramarna för antal sessioner gemensamt. Mötet kan vara både fysiskt, Skype el telefon allt enligt önskemål.

Med ICF:s (International Coach Federation:s) ramar och med min inspiration till egen utveckling genom mod, styrka och handlingskraft inspireras du att ta din transformation vidare.

Det kan innebära effektivisering, bättre fokus, större motivation i ditt arbete, balans och mer harmoni i livet.

Ser fram emot att utforska möjligheterna!

Företagscoachning

För din utveckling

Målfokuserad beprövad coachingprocess med effektiv process som ger dig utrymme att skapa den utveckling och förändring som du önskar i ditt arbete och din vardag.

Från nuläge till insikter som omvandlas till stärkande vanor, beteenden och förhållningssätt, där utvecklingsprocessen sker i din vardag.

Tillsammans sätter vi upp mål, handlingsplan, aktiviteter för att nå resultat.

Möten sker med 2-3 veckors intervall genom personliga möten, Skype eller telefonsamtal allt för att skapa en flexibel miljö att utvecklas i.

Du uppnår mål och bygger nya stärkande vanor, beteenden, attityder och förhållningssätt som ger en inspirerande vardag och insikter som stärker dig som du är, tillsammans tar vi fram ditt bästa jag.

Första mötet är 1,5 timme därefter 1-1,5 timmes sessioner, totalt rekommenderas 10 sessioner.

Boka möte för närmare presentation.

Referenser

Tack för givande och bra hjälpmedel i personlig coachning! Nu ”spretar” jag inte längre utan har tydliga mål och handlingsplaner i mitt yrke och tack vare det har jag fått tillbaka energin samt landat i vad jag verkligen vill göra. Glad för att jag investerade i min personliga utveckling genom Ravishing life!

Alina Carlsson HR/Ledarskap/Frilansskribent & Föreläsare

Natalia has an extraordinary high level of awareness about the mechanisms behind the behaviour on both an organizational and individual level and which mindful tools to use to remain focused and present in all kind of situations. I would recommend Natalia to everyone, both within her sales profession and as mindfulness instructor and coach!

Louisa Fryklind CEO

Medlem i International Coach Federation

Ravishinglife erbjuder utbildningar som skapas utifrån organisationens behov.

Med ena benet i forskningsgrundade modeller och metoder och andra benet i medvetenhet och närvaro. Kombinationen med tidigare nämnda och den gedigna erfarenheten inom företagsutveckling ger det dig som uppdragsgivare möjlighet att uppleva en transformation som tar insikter till handling och skapar nya goda vanor.

Tillsammans analyserar vi nuläget, syftet och målsättningen med processen, därefter formas er unika utvecklingsplan.

Stresspreventiva program

Preventiva stressprogram för företag skapas i samrådan med företaget då det ligger i vårt intresse att det följer flödet i företaget för att integreras på bästa sätt. Efter ett möte med berörda parter skräddarsys ett program.

Målsättningen är ett program som leder till att skapa större medvetenhet kring stress och vad som ligger bakom det för att nå ett effektivt avslappnat varande och agerande på arbetet men självklart ger en möjlighet till helhetsgrepp vad gäller balans i livet.

Genom förståelse kring våra mönster, behov och vårt eget ansvar till att vara endel av lösningen och viljan att bidra till en kreativ och effektiv organisation skapas ett hållbart företagande även under mer utmanande perioder.

Medveten närvaro, med hjälp av ökad medveten närvaro har vi bättre förmåga att hantera stress, känner mindre oro vilket i de flesta fall även leder till bättre sömn. De metoder vi använder inom Mindfulness kan även bidra till att få bättre förmåga att hantera skiften och förändringar i vår vardag och finna en sinnesro i nuet.

Koncentrationsförmågan och kreativiteten ökar när vi är mer i balans i livet vilket gör att vi ofta kan fokusera och prestera bättre i stunden.

Genom att ge dig själv eller dina medarbetare möjligheten att få fler verktyg till att möta utmaningarna i vardagen och hitta harmoni i nuet bidrar du till en mer hållbar tillvaro såväl företagsmässigt som privat.

Mindfulness erbjuds både till företag och privatpersoner.

Öppna Mindfulnesskurser hålls kontinuerligt samtidigt som det finns möjlighet till specifika företags tillfällen och kurser.

8-veckors Mindfulnesskurs i Växjö

Kursen består av 8 kurstillfällen under 8 veckor, 7 tillfällen a´2,5 timmar och en heldag.

Följande ingår:
*Genomgång av de 9 attityderna
*Forskning kring Mindfulness
*Hur använder du Mindfulness i vardagen? – hur kan du använda den för att minska sömnproblem
*Koncentration, Fokus
*Mindfulness verktygslåda
*Avslappning, mentalträning, medvetandeträning
*Litteraturtips

Anmälan sker via mail till info@ravishinglife.se
Pris för privatperson 3.900kr inkl moms
Pris för företag 4.900kr exkl moms

Bokningsavgift 500kr inkl moms för privatpersoner, ex moms för företag.
För personer med ansträngd ekonomi med önskan om utveckling ber jag skriva några rader för att hitta en lösning.

Varför Mindfulness?..
Vi sätts ofta på prov i livet, genom yttre och inre påverkan, förväntningar som andra ställer eller som vi skapar själva vilket stressar oss på olika sätt. Ofta tappar vi fokus och oroar oss för sådant som vi egentligen ej vet kommer hända eller kanske för saker som vi inte längre kan påverka. När du istället låter hjärnan fokusera på verkligheten här och nu blir du mindre stressad och du får tillgång till mer kreativa och konstruktiva vägval i din livssituation. Mindfulness är för alla, var än i livet du befinner dig.

Ge dig själv möjligheten att vara mer hel och hållbar i din verklighet.

Genom forskningsresultat rekommenderas en 8-veckors kurs för att ge kroppen en chans att hitta rätt i ett nytt mönster som ger en mer varaktig och ett mer hållbart varande. Inga förkunskaper krävs. Forskning visar även att Mindfulness påverkar kroppens allmäntillstånd och ökar din förmåga och ditt välbefinnande i just den livssituation du är i.

Ravishinglife erbjuder den här 8 veckors kursen i samarbete med Mindfulnessgruppen.

Varmt välkommen!

ÄTSTÖRNINGAR – BEMÖTANDE OCH STÖD

En inspirationsföreläsning om bemötande av medmänniskor och medarbetare som inte mår riktigt bra. Välkommen på ett seminarium med som vill inspirera till nya insikter och valmöjligheter.

In och läs mer på http://www.skyddsvarnet.se/seminarie/atstorningar-bemotande-och-stod/ och boka din biljett idag!

Vill även passa på att rikta ett stort TACK till Skyddsvärnet som bjudit in oss.

Varmt välkomna!

Föreläsning Stressa mindre - coachande förhållningssätt i livet

Den 25:e november håller jag en föreläsning på Moves & Motivation

Mellan kl 13-14.30.

Anmälan sker på www.moves.se

Innehåll:
*stress vad är det och hur påverkar det oss
*medvetenhet
*insikt-handling
*verktyg

Målsättningen med föreläsningen är att ge verktyg och insikter till att förändra, förebygga och hantera utmaningar vi möter i vår vardag.

Varmt välkommen!

Nytt År Nya Möjligheter

Nytt år som för många blir en nystart på olika sätt.

Mindre tid vid skärmen, mer tid med familjen, mer träning, mindre ohälsa, mindre stress, bättre planering, otaliga är de olika varianterna. Det finns tillfällen då alla dessa önskemål om förändringar skapar en annan form av oro och stress inom oss istället för att faktiskt bli positiva.

Så hur kan vi hantera detta?

Under åren har jag genom insikter och förståelse för mina mönster och reaktioner genom olika former av personlig utveckling, meditationer, och mindfulness kunnat använda den medvetenheten i en styrka att driva min förändring och ändring av vanan framåt mot önskat mål.

Alla kan vi göra dessa förändringar med rätt motivation – frågan är kanske ibland;

Vad är det som verkligen motiverar oss och är värdefullt här och nu?

Ravishinglife möter dig med NYFIKENHET – KÄRLEK – ÖPPENHET var du än är i din process och strävan.

God fortsättning och varmt välkommen att kontakta mig!

Snart jul - vi börjar sakta blicka mot 2017..

Än är vi i full gång med möten och planering inför 2017 har påbörjats, samtidigt väljer jag att blicka bakåt och ser ett händelserikt år.

Det har verkligen varit en fantastisk upplevelse att bidra till utveckling, genom coachning, workshops mm.

Idag fick jag återkoppling från en av höstens workshops, blir berörd och känner mig tacksam över möjligheterna som ges.

”Att ha en workshop med Natalia var oerhört uppskattat av både personalen och av mig som chef. Det gav oss tid för återhämtning och reflektion samt utveckling av både vår enskilda förmåga att vara vårt bästa jag, men också att prestera effektivt i grupp.”

Mina värdeord NYFIKENHET-KÄRLEK-ÖPPENHET ger mig än mer övertygelse i min vardag speciellt idag då allt relaterande och den hållbara människan i vårt samhälle är viktigare än någonsin!

Önskar dig en trevlig helg!

Natalia Sami Pšajd

Med 20 års erfarenhet inom försäljning och företagsutveckling på ledande positioner, tillsammans med ca 10 års personlig utveckling är jag övertygad om att människan har en större potential än man ofta själv ser eller använder.

För att addera möjligheten att ge utrymme, uppmärksamma och närvara i processen har jag även adderat till Diplomering som Coach enl ICF (International Coach Federation) och Mindfulnessinstruktör.

För att verkligen stå för helheten och det jag vill förmedla, delar jag med mig av mig själv så mycket som möjligt. Min kreativa ådra som jag tidigare fått utlopp genom att designa kök har fått ny form genom min konst, välkomna in till galleriet –  www.ravishingart.com

Tillsammans tar vi fram ditt bästa jag”

Vågar och vill du se din fulla potential, likaväl som var behovet eller önskemålet för utveckling finns är allt möjligt. Hur skulle det vara att verkligen använda HELA dig eller ALLA i organisationen på bästa sätt?

En stor del satsar redan idag på företagsutveckling och medarbetarutveckling. Jag vill med mitt arbete utmana än mer på djupet för att ge helheten där individen även ser och tar ansvar fullt ut för sin utveckling, vilket kan bidra till en mer hållbar vana och effektivitet där även kreativiteten spirar.

Du själv sätter gränsen och har ansvaret för din process och jag ser det som en otrolig förmån att vara med, bidra till din eller organisationens utveckling då mänsklig och ekonomisk tillväxt går hand i hand, det ger fantastiska möjligheter till en växande framtid!

Några ord från samarbetspartners och klienter om mitt arbete:

”Kreativ visionär med hjärta, som ser möjligheter långt före andra”

”Engagerad, professionell, kompetent”

”Fantastisk energi och förmåga att fånga mina tankar”